Ο αντάρτης με το κάλυπτρο στο μάτι, που έγινε στρατηγός του Ισραήλ και ο μεγαλύτερος εχθρός των Αράβων

Scroll to top