POST_ID: 3

Πολιτική Απορρήτου

Τον  ιστότοπο podstories, που βρίσκεται στη διεύθυνση www. podstories.gr (ο «Ιστότοπος») λειτουργεί η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας και συγκεκριμένα:

Η εταιρεία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε., ελληνική ομόρρυθμος εταιρεία, που έχει την καταστατική της έδρα στη διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 85, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα.

Ως εταιρεία αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και διατηρούμε σχετικές πολιτικές. Ρυθμίζουμε δε αυτές, τις μεταξύ μας σχέσεις, με έγγραφη συμφωνία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΠΔ (GDPR).

Δέσμευσή του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι να δώσουμε προτεραιότητα στους χρήστες. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε διαφάνεια αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, προκειμένου να τις διατηρούμε ασφαλείς και να σας προσφέρουμε ουσιαστικές επιλογές.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά τη ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε, και προορίζεται να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγει και επεξεργάζεται η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε, γιατί τις συλλέγει και πώς ελέγχει και μεταχειρίζεται τις πληροφορίες σας στην ιστοσελίδα, στις εφαρμογές, στις διαφημιστικές υπηρεσίες, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες ή στις τεχνολογίες (θα αναφερόμαστε συλλογικά σε αυτές ως οι «Υπηρεσίες»).

Εάν έχετε οιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση [email protected].

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε εύκολα προσπελάσιμη μορφή,   διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου (για παράδειγμα, εάν αυτό συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με άλλο πρόσωπο).

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε επιτρέπεται να παρακρατεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιους τύπους προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση [email protected]. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την περιοχή της Ελλάδος είναι η Αρχή προστασίας δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή.

Όπως μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αλληλεπιδρώντας με τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των Υπηρεσιών που παρέχουμε. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας που θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετικό αίτημά σας σε εμάς.  Ωστόσο, η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε, δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, αν τέτοια στοιχεία είναι απαραίτητα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στην ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση ή στην ανωτέρω διεύθυνση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά). Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος  μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον Ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Συνιστούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συνυπεύθυνου επεξεργασίας.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως ενημερωτικά δελτία (newsletters), δημοσίευση κειμένων, λειτουργία blogs  κλπ .Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,
 • πληροφορίες που αναρτήθηκαν σε συζητήσεις στην κοινότητα και άλλες διαδραστικές διαδικτυακές λειτουργίες
 • ερωτήματα αναζητήσεων που διεξάγονται στον Ιστότοπο και
 • αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε  ενδέχεται να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά συσκευών, cookie και άλλα σήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, για τον συσχετισμό λογαριασμών ή/και συσκευών με εσάς.

Πληροφορίες συσκευής. 

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet κ.λπ.) προκειμένου να σας παρασχεθούν τις υπηρεσίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες πιθανών τρίτων συνεργατών μας, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να συσχετίζουμε τη δραστηριότητά σας σε διάφορες συσκευές.  Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένα αναγνωριστικά συσκευών και πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, πληροφορίες cookie, αναγνωριστικά κινητών συσκευών και διαφημίσεων, έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίσεις συσκευής και δεδομένα λογισμικού.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές:

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν τις λαμβάνουμε από άλλους, τρίτα μέρη, όπως:

Συνεργάτες ανάλυσης

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε συνεργάζεται με εταιρείες που της παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι χρήστες που είδαν ή έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση ή σε περιεχόμενο αγόρασαν αργότερα το αντικείμενο που προβαλόταν στη διαφήμιση (ή προχώρησαν σε κάποια άλλη ενέργεια σύμφωνα με τις προθέσεις του διαφημιζόμενου).  Για να το κάνουν αυτό, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ή τις διαφημίσεις που προβάλουν οι χρήστες, τον χρόνο που δαπανούν στις διάφορες σελίδες, τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουν σε μια συγκεκριμένη σελίδα (π.χ. μέσω ερωτήματος αναζήτησης, μέσω συνδέσμου από άλλη σελίδα ή μέσω σελιδοδείκτη) και τον τρόπο που ανταποκρίνονται στις διαφημίσεις που τους προβάλλουμε. Αυτοί οι συνεργάτες συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις μας και όσα βλέπετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ώστε να προσφέρουν ελέγχους, έρευνα και αναφορές για εμάς και για τους διαφημιζόμενούς μας.

Στους παρόχους στοιχείων ανάλυσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε συγκαταλέγονται, χωρίς περιορισμούς, οι εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω.  Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες παρέχουν στους χρήστες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους.

Google Analytics

Κουμπιά κοινωνικών δικτύων, Εφαρμογές και Γραφικά στοιχεία

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε ενδέχεται να υλοποιεί εφαρμογές ή γραφικά στοιχεία (widget) από τρίτα μέρη σε ορισμένους από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές της, τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση ή την κοινή χρήση περιεχομένου από χρήστες της. Αυτά τα γραφικά στοιχεία είναι ορατά σε εσάς στη σελίδα που επισκέπτεστε. Το δίκτυο που παρέχει το γραφικό στοιχείο ενδέχεται να σας προσφέρει στοιχεία ελέγχου για τη διαχείριση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας του γραφικού στοιχείου. Η αλληλεπίδρασή σας με ένα γραφικό στοιχείο συνήθως επιτρέπει στο τρίτο μέρος να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες της επικεφαλίδας της σελίδας και τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το τρίτο μέρος μπορεί να σας αναγνωρίσει μέσω των γραφικών στοιχείων, ακόμα και όταν δεν αλληλεπιδράτε με το γραφικό στοιχείο αλλά επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή με το γραφικό στοιχείο. Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε επιτρέπει κουμπιά κοινωνικών δικτύων, εφαρμογές και γραφικά στοιχεία από τους ακόλουθους συνεργάτες:

 • Facebook
 • Google +
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Twitter
 • Πάροχοι περιεχομένου βίντεο

H ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε στην προσπάθειά της να παρέχει συναρπαστικό περιεχόμενο βίντεο που αναπτύσσεται ή φιλοξενείται από την ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε συνεργάζεται με ορισμένους παρόχους περιεχομένου βίντεο για την παροχή περιεχομένου βίντεο. Αυτοί οι πάροχοι μπορούν να προβάλλουν, να επεξεργάζονται ή να ορίζουν τα δικά τους cookie και να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες κεφαλίδας σελίδας, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του flash player, την ταχύτητα του Internet και το τμήμα του βίντεο που προβλήθηκε.

 • Reembed
 • Youtube
 • Τεχνολογίες διαφημίσεων

Η πλειονότητα των διαφημίσεων που βλέπετε στις Υπηρεσίες μας προβάλλονται από την ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε. Ωστόσο, επιτρέπουμε επίσης σε ορισμένες εταιρείες να προβάλλουν διαφημίσεις και να συλλέγουν πληροφορίες μέσα από τις Υπηρεσίες μας. Σε αυτές τις εταιρείες συγκαταλέγονται τρίτα μέρη ως διανομείς διαφημίσεων, διαφημιστικά πρακτορεία, πωλητές τεχνολογίας, πάροχοι χορηγούμενου περιεχομένου, εταιρείες ερευνών και άλλες εταιρείες που μας βοηθούν να παρέχουμε αποτελεσματικότερη διαφήμιση.

Αυτές οι εταιρείες μάς βοηθούν να παρέχουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις στους ανθρώπους που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ενδιαφέρονται να τις δουν, να παρακολουθούμε τον αριθμό των χρηστών που είδαν μια συγκεκριμένη διαφήμιση ή επισκέφθηκαν κάποιον από τους ιστότοπούς μας, να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας και να παρέχουμε δυνατότητες ελέγχου, έρευνας και αναφοράς στους διαφημιζόμενους. Επειδή το πρόγραμμα περιήγησης, η εφαρμογή ή η συσκευή σας επικοινωνεί με τους διακομιστές των τρίτων μερών, αυτές οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες κεφαλίδας σελίδας, οι πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής, ακριβώς σαν να είχατε επισκεφθεί απευθείας τη δική τους ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήσει τις δικές τους εφαρμογές.

Τα ακόλουθα τρίτα μέρη που λειτουργούν μέσω των Υπηρεσιών μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων που εφαρμόζουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια δυνατότητα εξαίρεσης, στους αντίστοιχους ιστότοπούς τους. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τη σελίδα πολιτικής απορρήτου της κάθε εταιρείας, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τους ελέγχους που είναι διαθέσιμοι σε εσάς, καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες προσπελάζουν, συλλέγουν και χρησιμοποιούν αυτές οι εταιρείες. Τα μέρη αυτά είναι:

Google AdSense

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Βασιζόμαστε κυρίως σε τρεις ξεχωριστές παραμέτρους για τη νόμιμη επεξεργασία των πληροφοριών σας. Πρώτον, χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με συγκεκριμένους τρόπους, για την παροχή υπηρεσιών μας σε εσάς, σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουμε. Δεύτερον, όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με συγκεκριμένους τρόπους, θα βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας. Τρίτον, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όπου είναι απαραίτητο για την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων μας, όπου αυτά τα νόμιμα συμφέροντα δεν υπερκεράζονται από τα δικά σας δικαιώματα ή συμφέροντα.  Περιστασιακά, η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.  ενδέχεται να στηρίζεται σε άλλες νομικές βάσεις για την προστασία των πληροφοριών σας, όπως για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων κάποιου χρήστη (για παράδειγμα όταν υπάρχει κίνδυνος επικείμενης βλάβης) ή για την ανταπόκριση σε κάποια υποχρέωσή της απέναντι στον νόμο.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς με τους παρακάτω τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Παροχή, διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη σχετικών χαρακτηριστικών, περιεχομένου και παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Εκπλήρωση των αιτημάτων σας, όταν μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεση.
 • Δημιουργία αναλύσεων δεδομένων και αναφορών για εξωτερικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών, εκδοτών, διαφημιζομένων, εφαρμογών, τρίτων και του κοινού, αναφορικά με τη χρήση και τις τάσεις εντός των Υπηρεσιών και των διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων της κατάδειξης των τάσεων σε συνεργάτες αναφορικά με γενικές προτιμήσεις, της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων και πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των χρηστών. Αυτές οι αναλύσεις δεδομένων και οι αναφορές ενδέχεται να περιέχουν αθροιστικές ή ψευδώνυμες πληροφορίες, αλλά δεν περιέχουν πληροφορίες που αφορούν κάποιον ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο χρήστη.
 • Εντοπισμός και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και διατήρηση της ασφάλειας του Ιστοτόπου.

 

Πώς κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε δεν πωλεί, δεν παρέχει άδεια χρήσης και δεν κοινοποιοεί πληροφορίες που ταυτοποιούν συγκεκριμένα τους πελάτες μας σε εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες εκτός της Farosnet A.E., εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιστάσεις:

Με τη συγκατάθεσή σας. Όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, θα κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες εκτός της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.

Με συνεργάτες. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε μη συνδεδεμένες εταιρείες που είναι:

Αξιόπιστοι συνεργάτες.  Παρέχουμε πληροφορίες των χρηστών σε αξιόπιστους συνεργάτες που εργάζονται για λογαριασμό της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε με βάση τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας.

Συνεργάτες μας στους τομείς της διαφήμισης, της ανάλυσης δεδομένων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με περιορισμό στις πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά). Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αθροιστικές ή ψευδώνυμες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων) σε συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους, υπηρεσίες ανάλυσης μετρήσεων, εφαρμογές ή άλλες εταιρείες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να πούμε σε έναν διαφημιζόμενο τι απόδοση είχαν οι διαφημίσεις του ή να αναφέρουμε πόσα άτομα εγκατέστησαν μια εφαρμογή αφού είδαν κάποιο υλικό προώθησης. Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά (πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά είναι στοιχεία όπως το όνομα ή η διεύθυνση e-mail) σε αυτούς τους συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους, υπηρεσίες ανάλυσης μετρήσεων, εφαρμογές ή άλλες εταιρείες.

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές τρίτων, ιστότοπους ή άλλα προϊόντα ενσωματωμένα στον ιστότοπο, αυτά ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας, στο πλαίσιο των δικών τους όρων χρήσης και πολιτικών απορρήτου.

Επιτρέπουμε σε άλλες εταιρείες που εμφανίζουν διαφημίσεις στις ιστοσελίδες ή στις εφαρμογές μας να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή τις συσκευές σας. Η χρήση cookie και άλλων τεχνολογιών συλλογής δεδομένων από αυτές τις εταιρίες υπόκειται στις δικές τους πολιτικές προστασίας απορρήτου και όχι στην παρούσα. Όπως κάνουν και πολλές άλλες εταιρίες, ενδέχεται να επιτρέψουμε την αντιστοίχιση cookie με επιλεγμένους συνεργάτες. Όμως, αυτοί οι συνεργάτες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να προσπελάζουν τα cookie της Farosnet A.E..

Για νομικούς σκοπούς.  Ενδέχεται να προσπελάζουμε, να διατηρούμε και να κοινοποιούμε πληροφορίες για τη διερεύνηση, τον αποκλεισμό ή τη λήψη μέτρων αναφορικά με: (i) νομικές διαδικασίες, αιτήματα νομικών και κρατικών αρχών, (ii) επιβολή των Όρων, (iii) αξιώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων από οποιοδήποτε περιεχόμενο, (iv) αιτήματα για εξυπηρέτηση πελατών, (v) τεχνικά ζητήματα, (v) προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της προσωπικής ασφάλειας της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε , των χρηστών της ή του κοινού, (vi) εδραίωση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή (vii) όπως άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε νόμιμα αιτήματα των κρατικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση [email protected].

Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε. έχει καθιερώσει τεχνικές, διοικητικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών των πελατών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε. θα διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στον Ιστότοπο παραμένει ενεργός ή όπως απαιτείται προκειμένου να σας παρέχει υπηρεσίες (αν κάτι τέτοιο ισχύει). Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιεί η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε τις πληροφορίες σας, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε θα διαγράψει τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά με εσάς, εκτός εάν χρειάζεται να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της, να διευθετήσει διενέξεις και να εφαρμόσει τις μεταξύ μας συμφωνίες.

Νόμιμα συμφέροντα

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας προκειμένου να παράσχει, να βελτιώσει και να προσαρμόσει τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες της. Η χρήση και η κοινοποίηση των πληροφοριών σας για τους σκοπούς αυτούς είναι επίσης απαραίτητη, προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να προωθούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας αναφορικά με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιούνται ο ιστότοπος και τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες και την ανάπτυξη τρόπων να αλλάζουμε τις παροχές μας, έτσι ώστε να είναι περισσότερο συναρπαστικές και ενδιαφέρουσες για εσάς και άλλους χρήστες. Η χρήση των πληροφοριών σας για τους λόγους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου είναι επίσης απαραίτητη, προκειμένου να μας επιτραπεί να προωθούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας που αφορούν τη βελτίωση μας, την πληροφόρηση αναφορικά με τα μοτίβα χρήσης του ιστότοπου και τυχόν παρεχόμενων Υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν αυτές για τους χρήστες.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.  ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των πληροφοριών σας για τους σκοπούς αυτούς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων της αναφορικά με τη διατήρηση της ασφάλειας της, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της προστασίας των χρηστών από παρενόχληση, υποκλοπή IP, ανεπιθύμητα μηνύματα και εγκληματικές ενέργειες και όλα τα είδη κινδύνων αναφορικά με την ασφάλεια.

Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας και, αν θέλετε να προβάλετε ένσταση.

Προστασία του απορρήτου των παιδιών

Δεν συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούμε και δεν κοινοποιούμε εν γνώσει μας πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευλόγως για την ταυτοποίηση παιδιών ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, χωρίς την προγενέστερη συγκατάθεση των γονέων τους ή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Scroll to top