Η 8η Μεραρχία που εκμηδένισε την Ιταλική επίθεση. Οι τελευταίοι Φύλακες

Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος
Πώς ο στρατηγός Κατσιμήτρος επέλεξε η μεραρχία του να πολεμήσει εκεί που είχε προετοιμαστεί και είχε το πλεονέκτημα. Ο συγγραφέας Δημήτρης Οικονόμου, μέσα από το βιβλίο του "Ο τελευταίος φύλακας", περιγράφει το παρασκήνιο του έπους και αναδεικνύει τους φύλακες της Ηπείρου, που πολέμησαν για τον τόπο τους, όπως οι προγονοί τους. Το ιερό χρέος και η άγνωστη παράδοση των Ηπειρωτών. Αυτοί που πολέμησαν γιατί πίσω από τα τα χαρακώματα ήταν οι οικογένειές τους  
Scroll to top