Δούλοι στην αρχαία Ελλάδα. Ο τιμοκατάλογος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των σκλάβων

Scroll to top