Άγιος Λογγίνος. Ο Ρωμαίος που τρύπησε με τη λόγχη τα πλευρά του Χριστού

Scroll to top